Angst is eigenlijk heel belangrijk, zowel bij mens als dier. Angst behoedt ons en onze viervoetige vrienden tegen roekeloos gedrag waardoor gevaar ontstaat.

Toch kan angst een probleem worden. Wanneer angst bijvoorbeeld overmatig sterk of te lang aanhoudt. Of wanneer angst optreedt voor zaken die eigenlijk helemaal niet gevaarlijk zijn. Ongeveer 25% van alle honden hebben overmatige angst voor geluiden. Daarbij vertonen de getroffen honden overmatige angstreacties voor bepaalde geluiden, vaak bijvoorbeeld luide, knallende geluiden zoals vuurwerk of onweer. Deze overmatige angst voor geluiden wordt vaak als geluidsfobie beschreven.

Daarbij gaat het doorgaans niet om een "normale" angst, maar om een overmatige, aanhoudende angst waardoor de honden onder chronische, negatieve stress komen te staan en het welzijn van de hond (en vaak ook die van de eigenaar) wordt aangetast. Als er niets ondernomen wordt, kan de angststoornis na verloop van tijd toenemen, zodat bij steeds kleinere aangelegenheden overmatige angstreacties optreden.

Angststoornissen uiten zich vooral in het gedrag. Getroffen honden kunnen bijvoorbeeld met de staart tussen hun benen en de oren plat tegen de kop naar een voorwerp blaffen, huilen, janken, hijgen of beven. Ze verstoppen zich, proberen te ontsnappen, lopen rusteloos door het huis, zijn prikkelbaar, overmatig waakzaam of wijken niet van hun eigenaar. Maar ook lichamelijke symptomen treden vaak op, zoals hartkloppingen, speekselvorming, diarree of braken. Elke hond is anders, niet elke hond toont dezelfde symptomen.

Daarom moeten angstproblemen worden behandeld, want ze zijn een ernstige aandoening.

Straf uw hond niet omdat hij angst heeft. Dat overtuigt hem er alleen maar van dat hij ook daadwerkelijk een reden heeft om bang te zijn.

Probeer uw hond niet te kalmeren door overmatige aanmoediging, troostende woorden of constante verzekering dat alles in orde komt. Overmatige aanmoediging versterkt de gedachte dat er iets mis is, en verlengt dus het angstgedrag.

Zorg ervoor dat de hond zich in een veilige omgeving bevindt, zodat hij bij knalgeluiden niet kan ontsnappen. Zo moeten wandelingen rond oudejaarsavond alleen aan de leiband gebeuren.

Negeer zelf de geluiden. Gedraag u volledig normaal. Daarmee toont u uw hond dat de geluiden de aandacht niet waard zijn en geen bedreiging zijn.

In principe is geluidsfobie geen probleem dat van de ene op de andere dag kan worden opgelost. Toch zijn er een aantal zaken waarmee de eigenaar zijn hond kan helpen beter om te gaan met zijn geluidsangst.

Daarnaast bestaan er verschillende behandelingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de geluidsfobie.

Ten eerste zijn er gedragsprogramma's, die met deskundige ondersteuning goede resultaten kunnen boeken. Deze programma's vergen echter veel tijd (minimum ca. 6 maanden).

Ook met geneesmiddelen kan men een hond met een geluidsfobie helpen. Kalmeringsmiddelen, zoals dexmedetomidine, kunnen helpen bij geluiden op korte termijn. Een andere optie zijn anxiolytische geneesmiddelen in de humane geneeskunde. In wezen gaat het hier slechts om benzodiazepines. Deze kunnen angst behoorlijk goed oplossen, maar anderzijds maken ze honden ook heel snel lichamelijk afhankelijk.

Er bestaat dus nog geen ideaal geneesmiddel voor de behandeling van een geluidsfobie. Dat willen wij graag veranderen: In ons onderzoek beschikken we over een geneesmiddel dat specifiek de angst kan oplossen. Daarom zoeken we voor de laatste fase van de goedkeuring honden met een geluidsfobie, die aan een klinische studie voor de behandeling van een geluidsfobie willen deelnemen. Uw dierenarts of een dierengedragsspecialist bespreken graag met u de mogelijkheden. Op deze website vindt u de dierenartspraktijken die deelnemen aan de klinische studie.

Wat is een klinische studie?

Net zoals geneesmiddelen voor mensen, moeten ook dierengeneesmiddelen worden onderzocht op hun veiligheid en werkzaamheid. Alvorens een klinische studie wordt uitgevoerd bij patiƫnten (bijv. uw hond), wordt al bepaald of het geneesmiddel goed wordt verdragen en werkzaam is. Het uitvoeren van een klinische studie wordt strikt gereguleerd vanuit een ethisch en medisch gezichtspunt door Dierenwelzijns- en Geneesmiddelenautoriteiten en vereist altijd een voorafgaande toestemming.


Wat zijn de voordelen van deelname aan de studie?

Dieren die aan een klinische studie deelnemen, worden medisch heel strikt in het oog gehouden. Aan het begin van elke studie vinden een grondige diagnose en een nauwkeurige evaluatie van de huidige gezondheidstoestand plaats. Alle onderzoeken in het kader van de studie zijn gratis, evenals de behandeling en alle follow-uponderzoeken tijdens de duur van de studie. Nieuwe geneesmiddelen worden doorgaans ontwikkeld wanneer conventionele behandelingen onvoldoende zijn of er nog geen behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn. In dit geval kan deelname aan een dergelijke studie voor uw huisdier de toegang tot een nieuwe of werkzame behandeling betekenen. Ten slotte betekent deelname aan een klinische studie ook dat u de diergeneeskunde een goed stuk op weg helpt en ook zieke honden in de toekomst kunt helpen.

Bestaan er risico's voor mijn hond?

Elke medische behandeling omvat risico's. Dat geldt voor goedgekeurde geneesmiddelen en voor geneesmiddelen die nog in ontwikkeling zijn. Toch is de ontwikkeling van geneesmiddelen, die op patiƫnten worden getest, al zo ver gevorderd dat de risico's vergelijkbaar zijn met die van al toegelaten geneesmiddelen. In individuele gevallen zal uw dierenarts hier in een eerste gesprek apart op ingaan.

Wat is het doel van de studie?

Net zoals geneesmiddelen voor mensen, moeten ook dierengeneesmiddelen worden onderzocht op hun veiligheid en werkzaamheid. Dit nieuwe geneesmiddel, dat we in deze studie onderzoeken, heeft al talrijke veiligheidsstudies doorlopen, en werd aanvankelijk getest bij honden met angststoornissen, met heel goede resultaten. Toch willen we nu ook in een grote studie aantonen dat het geneesmiddel betrouwbaar is.

Hoe verloopt de studie?

De studie omvat een veterinair onderzoek, een tablettenbehandeling gedurende enkele dagen voor Nieuwjaar, het invullen van een waarnemingsblad op Nieuwjaar en een afsluitend veterinair onderzoek. In het kader van de studie is het noodzakelijk dat u uw hond op Nieuwjaar observeert en vier keer aan de hand van eenvoudige, korte meerkeuzevragen het gedrag van uw hond noteert. Daarom is het nodig dat een persoon die vertrouwd is met de hond oudejaarsavond met uw hond doorbrengt. Alle onderzoeken en behandelingen in het kader van de studie zijn gratis.


Hoe kan mijn hond deelnemen?

Praat met uw dierenarts als u denkt dat uw hond aan een geluidsfobie lijdt. Eerst wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna wordt uw hond uitvoerig onderzocht en, wanneer uw hond aan een geluidsfobie lijdt en dus in aanmerking komt voor deelname aan de studie, wordt de mogelijkheid op studiedeelname met u besproken. Dit overleg is niet bindend, d.w.z. dat u beslist (nadat de studiearts u de studie heeft uitgelegd) of uw hond zal deelnemen aan de studie.


Welke honden kunnen helaas niet deelnemen aan de studie? 

Honden die lijden aan bepaalde comorbiditeiten kunnen helaas niet deelnemen aan de studie. Welke deze zijn en of uw hond daaraan zou kunnen lijden, wordt in een uitgebreid intakegesprek besproken. Dragende of zogende teven komen zeker niet in aanmerking.

Dierenkliniek De Kempen
Pastoor Jansenplein 23
5504 BS Veldhoven
Niederlande
Tel.: +31 (0) 40 - 25 32 540
www.dierenkliniekdekempen.nl

Dierenkliniek Twente
Haaksbergerstraat 399A
7545 GL Enschede
Niederlande
Tel.: +31(0) 534 - 306 010
www.dktwente.nl

DGC Oisterwijk
Molenbaan 7a
5063PA Oisterwijk
Niederlande
Tel. +31(0) 135 - 283 535
www.dierenartsenoisterwijk.nl

Caressa Dierenziekenhuis Amsterdam
Leuvenstraat 12
1066 HC Amsterdam
Niederlande
Tel.L +31(0) 20 - 40 81 408
www.dierenziekenhuizen.nl